Our Blog

எங்கள் வலைப்பதிவில்

Add Into a New Day to your Alexa Flash Briefing

Posted on January 17, 2019 02:38:49

Do you have an Amazon Alexa enabled device? You can now listen to the Into a New Day Tamil daily devotions on your Alexa device.


Christmas Food Drive

Posted on October 21, 2018 00:57:41

We are currently in the process of running our third food drive for the Christmas 2018 season. We hope to continue to share God’s love and joy within the GTA through this mission as we celebrate the birth of our Lord and Saviour Jesus Christ.


Food Drive

Posted on October 21, 2018 00:57:40

We believe in God’s perfect timing and trust in His plans. We believe that He has situated us in this nation, province and city at this time because of His Divine plan. We also know that the blessing of God’s love is too great to not be shared with the world. These are some of the reasons we decided to initiate our local Food Drive mission.


Greater Toronto Church

Posted on March 30, 2017 15:31:40

Services and Prayer cells are held in the following locations in Greater Toronto Area. Markham Road and Steeles Avenue, Neilson Road and McLevin Avenue, Midland Avenue and Finch Avenue, Middlefield Road and Finch Avenue.


Tamil Church - Finch and Midland area

Posted on March 29, 2017 14:54:19

நினைவுகளும் சிந்தனைகளும்

தம்பி, மனித வாழ்வில் உறைவிடம் ஓர் இன்றியமையாத தேவை. இளைப்பாறவும் தலை சாய்க்கவும் ஓர் இடம் தேவை. எனது உறைவிடமாக இந்த வீட்டை வாங்கினேன். பொருட்;களை சேர்த்தேன். சில நன்கொடையாகக் கிடைத்தவை. மிகுதி எனது சம்பாத்தியமாகும் என்றார்.


Tamil Christian Church online resources and free printed materials in Sri Lanka

Posted on March 29, 2017 14:43:43

By God’s grace, we are printing and distribution Tamil Monthly Magazine in Sri Lanka. The books are designed and the content is written in Toronto, Canada.


Tamil Church Congregation in Canada – Resources

Posted on March 27, 2017 17:26:26

The online Tamil Christian articles and daily devotion in Tamil language are very resourceful for the all the Tamil Christian churches members in Canada. 


Bilingual (Tamil and English) Worship Service in Toronto

Posted on March 26, 2017 02:04:21

தீமையை விட்டு விலகு..

உதாரணமாக, திருமணமாக இருக்கும் ஒரு பெண், சொற்பனம் ஒன்றைக் காண்கின்றாள். உனக்கு பேசப்படும் திருமண ஒப்பந்தத்தில் அநேக பிரச்சனைகளும் பின் விளைவுகளும் உண்டு, எனவே இந்த ஒப்பந்தத்தை விட்டுவிடு. அவளும் அந்த சொற்பனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அதை விட்டு விடுகின்றாள். பின்பு தேவ சித்தத்தின்படி ஒருவரை திருமணம் செய்து சந்தோஷமாக வாழ்கின்றாள்.


Christian Church for Tamils in Canada - The Inner Man Book

Posted on March 25, 2017 20:13:34

THE INNERMAN  BOOK

Our current primary focus is to serve amongst the Tamils who live in Ontario, Canada. However we publish a monthly magazine called “Ullana Manithan”  (meaning The Inner Man) to reach out to the Tamils who lives in other provinces in Canada as well. 


Tamil Sunday School in Toronto Area

Posted on March 21, 2017 01:31:27

Sunday School Classes in Toronto - Tamil Pentecostal Church 

In the current world, the young children and youth are facing unique challenges than ever before. Since many of the parents were brought up in different atmosphere and in a different time, it puts the parents in a difficult spot to grasp the fundamental factors that their kids are struggling with.The Greater Toronto is home to more than 200,000 Tamils, the largest Sri Lankan Tamil community outside Sri Lanka. The cities and townships includes; Scarborough, Markham, North York, East York, Pickering, Ajax, Whitby, Mississauga, Brampton, Molton and Milton areas.


Tamil Church in Ontario

Posted on March 20, 2017 16:11:48

சபையின் விசுவாச கோட்பாடுகள் - மூல உபதேசம்

எங்கள் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினூடாக பரலோக பிதாவினுடைய அநாதி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அவருடைய அன்பையும் மகிமையையும் இவ்வுலகத்திற்கு பிரகடனப்படுத்தும் படியாக, ஜனங்களை அறிவூட்டுதலிலும் பக்திவிருதத்யிலும சீஷத்துவத்திலும் வளர்பது. 


Sunday School - Toronto, Ontario, Canada

Posted on March 15, 2017 23:44:22

ஞாயிறு ஒய்வு நாள் பாடசாலை

இன்றைய உலகில் பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் பலதரப்பட்ட சவால்களை எதிர்நோக்கிறார்கள். பெற்றோர் வேறு தேசத்திலே கல்வி கற்றதால், இங்கு பாடசாலையில் தங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளையும் அவைகளை உண்டு பண்ணும் அடிப்படைக் காரணிகளையும் அறிய சிரமமாயிருக்கின்றது


View Older →